Elgå får nasjonalparksenter
Østlendingen
13. Februar 2002

Går alt som planlagt vil Elgå i Engerdal få et informasjonssenter for Femundsmarka nasjonalpark i løpet av 2003.
Ola Matsson

Siden i oktober i fjor har ei arbeidsgruppe jobbet med planer for å etablere et nasjonalparksenter i Elgå.
Årsaken er først og fremst et ønske om å gi turister og andre besøkende bedre informasjon om Femundsmarka nasjonalpark.
- Plasseringen av senteret er ikke klart ennå. Vi ser for oss flere muligheter. En løsning er å bygge nytt, andre er å ta i bruk eksisterende lokaler i Bryggeloftet eller Postens gamle lokaler, sier Bjarne Granli i Engerdal fjellstyre.
I tillegg til Granli består arbeidsgruppa av leder Kjell Vaagen, ordfører Reidar Åsgård, Siw Anita Kvam fra Statskog, Nelly Elgåen og Gerd Dagny Røsten fra Elgå vel, samt Ole Vangen fra Statens naturoppsyn.
Nasjonalparksenteret trenger mellom 50 og 100 kvadratmeter lokaler, opplyser Granli. Lokaler hvor turister og andre besøkende altså skal få nødvendig informasjon om hva en kan finne i Femundsmarka nasjonalpark.
At senteret plasseres i Elgå er helt naturlig, mener Granli. Grenda er den sørlige hovedinngangsporten til Femundsmarka nasjonalpark.
- Meningen er å bemanne senteret i sommersesongen. Besøkspotensialet er anslått til om lag 5.000 i året, sier Granli, som ikke vet hvor mye det vil koste å bygge senteret: - Prisen bestemmes ut ifra hvilken løsning vi velger, sier han.


Ola Matsson

©Østlendingen•2002

redaksjonen@ostlendingen.no Østlendingen

Tilbake Neste artikel


http://anders_gilljam.tripod.com/